صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
21 اعلان موافقت سازمان بورس با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق (تغییر بند 8-4 امیدنامه صندوق) ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
22 برگزاری مجمع صندوق (تغییر بند 8-4 امیدنامه صندوق) ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
23 برگزاری مجمع صندوق (تغییر بند 8-4 امیدنامه صندوق) ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
24 صورتجلسه مهر شده مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ و تغییر هزینه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
25 صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ و تغییر هزینه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
26 برگزاری مجمع سالانه و مجمع تغییر هزینه ها ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
27 تغییر مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
28 صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ و تغییر ارکان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
29 مجمع تغییر اساسنامه۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
30 مجمع تغییر امیدنامه۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
سایز صفحه