صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۲.۱) (۲.۷۸) (۹۹.۹۶) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۸) (۰.۱۱) (۹۴.۵۸) (۳۲.۶۳)
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱.۹۴ ۱.۱۹ ۱۰۹,۴۵۳.۵۷ ۷,۳۰۱.۴۳
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ (۰.۵۶) ۰.۳۹ (۸۷.۱۸) ۳۱۹.۷۴
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۴ ۰.۳۶ ۳۲۹.۹۵ ۲۷۶.۹۹
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۵۶ (۰.۲۲) ۶۷۲.۲۵ (۵۴.۴۷)
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱.۸۵ ۱.۱۴ ۸۰,۰۲۱.۵۶ ۶,۱۲۶.۶۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱.۴۳ ۰.۴۱ ۱۷,۹۸۷.۵۹ ۳۴۲.۲۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰.۴۲ (۱.۴۱) ۳۶۶.۶۹ (۹۹.۴۳)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۴) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱ ۰.۲۷ ۳,۷۲۷.۲۸ ۱۶۶.۶۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱.۰۱ ۰.۴۷ ۳,۷۹۱.۶۵ ۴۴۷.۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۰.۲۱ (۰.۵۷) ۱۱۸.۳۶ (۸۷.۴۸)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰.۶۳ (۰.۰۲) ۸۸۸.۴۷ (۶.۳۶)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰