صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۲.۱) (۲.۷۸) (۹۹.۹۶) (۱۰۰)
۴۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۸) (۰.۱۱) (۹۴.۵۸) (۳۲.۶۳)
۴۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱.۹۴ ۱.۱۹ ۱۰۹,۴۵۳.۵۷ ۷,۳۰۱.۴۳
۴۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ (۰.۵۶) ۰.۳۹ (۸۷.۱۸) ۳۱۹.۷۴
۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۴۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۴۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۴ ۰.۳۶ ۳۲۹.۹۵ ۲۷۶.۹۹
۴۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۵۶ (۰.۲۲) ۶۷۲.۲۵ (۵۴.۴۷)
۴۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱.۸۵ ۱.۱۴ ۸۰,۰۲۱.۵۶ ۶,۱۲۶.۶۲
۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱.۴۳ ۰.۴۱ ۱۷,۹۸۷.۵۹ ۳۴۲.۲۷
۵۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰.۴۲ (۱.۴۱) ۳۶۶.۶۹ (۹۹.۴۳)
۵۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۴) ۰
۵۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵) ۰
۵۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱ ۰.۲۷ ۳,۷۲۷.۲۸ ۱۶۶.۶۸
۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱.۰۱ ۰.۴۷ ۳,۷۹۱.۶۵ ۴۴۷.۲
۵۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۰.۲۱ (۰.۵۷) ۱۱۸.۳۶ (۸۷.۴۸)
۵۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰.۶۳ (۰.۰۲) ۸۸۸.۴۷ (۶.۳۶)
۵۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳) ۰
۵۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۶۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰