صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۵) ۰
۸۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۵) ۰
۸۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۳) ۰
۸۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۰.۲۳ ۱.۰۹ ۱۳۰.۵۷ ۵,۰۵۸.۶
۸۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۰.۹۴ ۰.۹۷ ۲,۹۹۵.۱۸ ۳,۲۸۷.۰۴
۸۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ (۰.۰۲) (۰.۹۳) (۷.۶۸) (۹۶.۷)
۸۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۷) ۰
۸۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۷) ۰
۸۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱.۱۲ ۰.۵۵ ۵,۷۲۰.۷۷ ۶۳۴.۵۳
۹۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱.۸۲ ۲.۶۱ ۷۱,۷۰۷.۷۴ ۱,۲۱۶,۲۹۲
۹۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳) ۰
۹۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱.۳۲ ۱.۵۲ ۱۲,۰۴۵.۴۸ ۲۴,۶۱۰.۸
۹۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ (۰.۴۱) (۰.۴) (۷۷.۹۸) (۷۶.۵۹)
۹۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۶) ۰
۹۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۴) ۰
۹۶ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ (۰.۰۸) ۰.۰۴ (۲۵.۵۶) ۱۳.۹۴
۹۷ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۰.۵۱ ۱.۵۲ ۵۴۱.۰۴ ۲۴,۵۰۰.۷۵
۹۸ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ (۰.۱۲) (۰.۴۶) (۳۵.۱۳) (۸۱.۴۴)
۹۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۶.۰۸ ۱۹.۴۸
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱.۳۶ ۰ ۱۳,۸۷۷.۵۱ ۰