صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۱) ۰
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۱) ۰
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱.۵۹ (۰.۳۴) ۳۲,۰۴۱.۴۱ (۷۱.۵۸)
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱.۰۹ ۱.۹۲ ۵,۱۹۰.۵۴ ۱۰۴,۳۸۸.۸۱
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱.۴۲ ۱.۸ ۱۶,۷۸۵.۵۸ ۶۸,۲۷۷.۸۷
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ (۱.۷۷) (۲.۴۳) (۹۹.۸۵) (۹۹.۹۹)
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱.۱۳ (۱.۰۴) ۵,۹۹۱.۳۴ (۹۷.۷۶)
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۶) ۰
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۸) ۰
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱.۴۳ ۱.۵۱ ۱۸,۰۳۴.۸۶ ۲۳,۷۸۷.۱۱
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ (۲.۱۱) (۳.۵۳) (۹۹.۹۶) (۱۰۰)
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ (۲.۰۵) (۳.۶۸) (۹۹.۹۵) (۱۰۰)
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ (۰.۴۵) (۰.۲۴) (۸۰.۸۸) (۵۷.۹۴)
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۲.۲۶ ۲.۰۴ ۳۵۴,۲۲۳.۰۵ ۱۵۶,۳۸۱.۲۷
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۲) ۰
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۲) ۰
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱.۷۱ ۱.۶ ۴۸,۹۷۶.۹۵ ۳۲,۷۶۲.۸۶
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۰.۳۳ ۰.۸۳ ۲۳۱.۹۶ ۱,۹۱۲.۲۶
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۰.۶۹ ۲.۶۹ ۱,۱۵۰.۰۲ ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۲.۴۵ ۰ ۶۸۶,۹۸۰.۲۱ ۰