صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۰.۲ ۰.۸۲ ۱۰۴.۴۵ ۱,۹۰۳.۸
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۰.۵۷ ۰.۶۸ ۷۰۴.۵۵ ۱,۰۷۳.۷۶
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰.۲۶ (۰.۰۴) ۱۶۰.۵۱ (۱۴.۰۵)
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۰.۹۸ ۲.۱ ۳,۴۷۵.۸ ۱۹۸,۱۳۲.۹۷
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۶) ۰
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۳) ۰
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۰.۱۹ ۰.۹۹ ۱۰۳.۵۸ ۳,۵۱۷.۵۴
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۰.۷۷ ۰.۳۲ ۱,۵۳۶.۱ ۲۲۰.۰۳
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۰.۸۹ ۰.۳ ۲,۴۲۷.۶۸ ۱۹۸.۰۲
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۱۵۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۱۶۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱.۴۱ ۰ ۱۶,۷۳۰.۸۷ ۰