صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱.۸۷ ۱.۹۶ ۸۷,۱۸۷.۹ ۱۱۸,۰۰۴.۲۱
۱۶۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱ ۰.۸۲ ۳,۶۳۶.۶۳ ۱,۸۴۶.۸۲
۱۶۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰.۸۹ ۱.۱۹ ۲,۴۸۰.۸۵ ۷,۳۵۴.۰۹
۱۶۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۱۶۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۵) ۰
۱۶۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱.۰۶ ۰.۷۲ ۴,۶۴۶.۵۵ ۱,۲۶۲.۵۱
۱۶۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۰.۲۴ ۰.۳۲ ۱۴۰.۹۹ ۲۲۲.۷۶
۱۶۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۰.۷۸ ۱.۷۶ ۱,۶۱۸.۸۲ ۵۹,۰۲۱.۶۶
۱۶۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۰.۴۱ ۰.۹ ۳۳۷.۸۵ ۲,۵۰۸.۸۴
۱۷۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ (۰.۳۲) ۰.۱۱ (۶۸.۸۵) ۴۹.۸۱
۱۷۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۴) ۰
۱۷۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۱۷۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ (۰.۴۱) ۰.۱۴ (۷۷.۶۶) ۶۸.۷۴
۱۷۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ (۰.۶۸) (۱) (۹۱.۶۲) (۹۷.۴۶)
۱۷۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ (۰.۰۶) (۰.۱۲) (۱۹.۳۴) (۳۶.۴۵)
۱۷۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۰ ۰.۰۴ ۱.۶۲ ۱۷.۴۴
۱۷۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۰.۰۸ (۰.۵۶) ۳۴.۵۳ (۸۷.۱)
۱۷۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۱۷۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱) ۰
۱۸۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۰.۲۷ ۰ ۱۶۶.۴۸ ۰